background

Unit

Unit

Het woord unit staat voor de waterbereidings installatie dwz. hier wordt het voor behandelde water voorzien van of aangevuld met meststoffen. Verschillende pompen zorgen voor een gemixte waterstroom richting ontsmetter en van daar richting mengbak. Op deze unit staat een pomp voor transport, richting kas/voorraad tank, een pomp voor menging en een voor meststof dosering. De menging gebeurt in de mengbak in deze mengbak worden de meststoffen gedoseerd. Een en ander gebeurt op basis van E.C. deze word gemeten en geregistreerd. Eveneens wordt de pH waarde geregistreerd. De laatste wordt echter niet geregeld, want bij een correct uit gerekend schema en E.C. hoort een correcte pH!

Na een zoveelste filtratie verlaat het water de unit richting kas/voorraad tank. Uiteraard is de unit zoals alle andere installaties ingepast in het totale geautomatiseerde concept.

terug