background

Drainopvang

Drainopvang

Bij drainopvang is er ook weer een keuze uit meerdere mogelijkheden, maar of men nu kiest voor een drainslang, goot of eigenlijk wat dan ook het drainwater wordt op een snelle en dus in de regel schone manier opgevangen en naar een ondergrondse tussen opslag geleid. Vanuit deze opslag wordt het gecontroleerd op E.C. en pH, verder gepompt naar de ontsmetter of draintank.

Op de besturing kan een keuze gemaakt worden, hergebruik of in geval van calamiteit riool. In geval van wateroverlast zal altijd automatisch geloosd worden.

terug