background

Beluchter

Beluchter

Als voorschot op regelgeving in de toekomst, eerste stap van te behandelen ruw water. In eerste instantie bedacht om moeilijker water proces geschikt te maken, werd snel duidelijk dat deze stap ook een sterke verbetering inhoudt met “makkelijk water”.

Het in deze installatie behandelde water kenmerkt zich in het algemeen als veel schoner. D.w.z. dat een groot deel van de in het water aanwezige verontreiniging voor ontijzering uit het proces gehaald wordt, wat deze dan meer efficient zal doen functioneren. Verder zullen de achterliggende processen (druppelbevloeiing e.d.) veel schoner blijven, en dus gelijkvormiger zijn in afgifte.

terug